Coraz częściej usłyszeć można o bankrutujących PKS-ach i problemach lokalnych społeczności z dotarciem do szkół czy miejsc pracy. Na sytuacji takiej korzystają zwykle prywatni przedsiębiorcy, którzy dostrzegają swoją rynkową niszę i decydują się na uruchomienie własnego przedsiębiorstwa transportowego. Nierzadko bankructwa takie spowodowane są dużą konkurencją na lokalnych rynkach i wyższą jakością świadczonych usług przez prywatnych [...]